Friday, April 11, 2008

玩遊戲是奢侈品

近日在想,其實自己有一段很長的時間,沒有對遊戲投入感情,曾經問過自己,是不是太過挑剔,還是對玩遊戲的感情變淡了,自己的答案是「因為時間太少了」。其實在現今的香港大環境,那有一個人是不忙得不可開交的?

在時間不多的情況下,往往就連自己的嗜好也會放到一旁。放工後多數晚上九時後才回到家,吃過晚飯及整理一下自己的瑣事後,已差不多晚上十一時多了。這時候,便是決擇的時候了,究竟是看看自己做的遊戲製作工具,有甚麼功能缺乏?還是要再改善 OGNG'3D 引擎來配合製作工具需要?寫一篇 Blog 嗎 ( 今晚的時間就這樣過了 ) ?抑或是玩一玩遊戲?但到最後我也不會選擇玩遊戲的。

我希望會出現有一些動作遊戲,是遊戲時間比較短及節奏明快的,不需要坐下來便要一個多小時。玩 15 ~ 30 分鐘的,Save 下來便可,待有時間可以再繼續玩。但是我環顧四周,卻沒發現有遊戲是時間短而節奏明快,但又合我口味的遊戲。

p.s. 近來因為電視節目重播關係,發覺有一首歌的歌詞也不錯:「人生太短,出手要更大,旁觀者不需理解。贏得風光,豪得精彩,自己偏偏感覺失敗。自尊心都可以出賣,忘記我也是無壞。連夢想灑一地再任人踩,依然笑得爽快。」

4 comments:

SOrange said...

=.= 對不起,我會努力改變這種工作時。因為我們是“創意工業“,我會努力爭取多一點時間。。。

Ngan Lo said...

千祈唔好誤會, 我其實係想講下, 有關現時香港時下大環境, 其實好多人或者會和我一樣的情況, 究竟呢類時間唔多, 但係想得閒可以打下機既人, 會想要 D 咩 game 呢... ?

唔使用腦, 嘻嘻哈哈咁玩 15 ~ 30 分鐘既 game 未嘗唔係一個好 idea ~ :)

大愚俠 史艷文 said...

That's what casual game for!!!!!
不過,千祈唔好開機 load title, load game, load save......
然後到站了!

BTW,我現在連電視都無看了!

Ngan Lo said...

同意, 家下好多 game 都要局睇 splash screen (company logo), 無端端冇左十幾秒, 有 D 仲要局睇 cut-scene 冇得 skip 走, 呢下就更慘, 5 分鐘 ( 或更多 ) 就咁冇左...
( 好似 PSP 咁, 成日 Load 仲死 )

其實 15 ~ 30 分鐘 game play 唔難, 最難係我所希望既 "嘻嘻哈哈" 呢樣... :P